Polityka prywatności i Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o ochronie i sposobie przetwarzania danych osobowych wobec osób korzystających z Aplikacji Mobilnej Lider Taxi (dalej Aplikacja) służącej do zamawiania usług przewozu osób lub rzeczy taksówką oraz Centrali telefonicznej („Centrali”). 

Przetwarzane dane osobowe są̨ w decydującym stopniu zależne od używanych usług lub produktów.

§ 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych:

1. Właścicielem aplikacji i Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest GRUPA LIDER TAXI SP. Z O. O.  z siedzibą w Katowicach (30-322), ul. Wandy 16, NIP:9542854105, REGON:525047140
mail: biuro@lider-taxi.pl (dalej Administrator).

2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Aplikacji.

§ 2.  Jakie zbieramy dane, cele zbierania danych osobowych i podstawa prawa?

 1. Aby dokonać rejestracji w Aplikacji Administrator zbiera takie dane jak: numer telefonu, imię i nazwisko oraz adres e-mail, a w razie kontaktowania się przez Centralę głos. 
 2. Dane Użytkownika: Podane dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do korzystania z Aplikacji i Centrali, w szczególności założenia konta, weryfikacji konta, umożliwienia zamówienia i realizacji usługi przewozu taksówką w Aplikacji oraz udostępnienia pozostałych funkcji Aplikacji oraz korzystania z pozostałych usług Administratora, w tym Centrali, rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji, w tym możliwości skorzystania z usług Administratora, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 3. Dane Kierowcy: Kierowca zainteresowany ofertą Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem udostępnia takie dane osobowe jak: imię, adres e-mail, numer telefonu, inne dane w toku kontaktu z Administratorem, te dane będą przetwarzane w celu obsługi oferty Administratora lub podmiotu współpracującego z Administratorem na podstawie stosownych umów, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
 4. W ramach umożliwienia zamawiana przejazdów, Administrator przetwarza również dane dotyczące lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz współrzędne miejsca docelowego. Zgoda na przekazanie danych lokalizacji w systemie GPS wyrażona jest za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia końcowego (np. Smartfon). 

Administrator przetwarza ponadto dane dotyczące przejazdu: koszt, płatności, faktury, identyfikator kierowcy, id pasażera, id urządzenia. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne umożliwienia zamówienia i realizacji umowy usługi przewozu taksówką przy użyciu Aplikacji, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

 1. PŁATNOŚCI: 
  1. Administrator umożliwia Użytkownikowi dokonanie za pomocą Aplikacji, płatności bezgotówkowej z wykorzystaniem karty kredytowej, BLIK lub bezgotówkowej płatności firmowej na podstawie odrębnej umowy.
  2. Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji płatności w aplikacji, w tym celu niezbędne może być podanie takich danych jak: imię i nazwisko właściciela karty, numeru karty, data ważności karty, kodu CVV2/CVC2. Administrator jednak nie ma dostępu ani nie przetwarza tych danych. Podanie wskazanych danych osobowych jest niezbędne do dokonania płatności bezgotówkowej za przejazd taksówką przy użyciu Aplikacji zgodnie z wybranym sposobem płatności, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
  3. Za wykonaną usługę mogą Państwo dokonać płatności kartą płatniczą, BLIK lub gotówką u kierowcy.  
  4. W przypadku, gdy Użytkownik dokona płatności za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PSP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352235
 2. CENTRALA: Jeśli Użytkownik składa zamówienie poprzez Centralę, Administrator gromadzi dane osobowe takie jak: imię, numer telefonu, głos. Administrator przetwarza podane dane osobowe w celu niezbędnym do złożenia zamówienia i realizacji usługi przez Centralę do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu taksówką, a także dochodzenia roszczeń i reklamacji. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez Centralę i do złożenia zamówienia dotyczącego przewozu osób i rzeczy taksówką, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. CENTRALA: W przypadku kontaktowania się Użytkownika przez Centralę rozmowy mogą być nagrywane. Numer klienta zostanie zapamiętany zawsze zapamiętany w systemie. 
 4. VOUCHERY: W celu realizacji zamówienia usługi przewozu przy użyciu „vouchera”, Administrator przetwarza dane osobowe osoby korzystające z opcji „voucher” takie jak: numeru telefonu. Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W  przypadku wgrywania voucherów na przejazdy bezgotówkowe, Aplikacji Mobilna korzysta z kamery tylko na potrzeby zeskanowania kodu qr.

 1. MARKETING: Administrator gromadzi i przetwarza takie dane osobowe jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, miasto, ID, rodzaj przejazdu, dane lokalizacji z GPS, adres IP w celach marketingowych, marketingu bezpośredniego własnych usług, reklamy, promocji, a także badań za pomocą ankiet satysfakcji z usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, tj. zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora z uwzględnieniem, że w zakresie usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać dane, jedynie za Państwa zgodą i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora (co dotyczy także profilowania). W ramach tego procesu Użytkownik będzie otrzymywał oferty i reklamy, w tym newsletter kanałami elektronicznymi (e-mail, SMS,MMS) lub powiadomieniami w Aplikacji.
 2. COOKIES: Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pakiety danych informatycznych, w formie najczęściej tekstowej, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich celem jest korzystanie ze stron internetowych w sposób sprawniejszy, wydajniejszy, czy bardziej komfortowy. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu tych urządzeń. Celem działania cookies jest identyfikowanie komputera i przeglądarki, której ten komputer używał do przeglądania np. strony internetowej Administratora.

Administrator wykorzystuje także informacje zawarte w plikach cookies w celach analitycznych i poprawy funkcjonowania strony. Dostarczają one danych o aktywności Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji i strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 • Ustawienia Strony Internetowej

Poprzez domyślne ustawienie przeglądarek, Użytkownik akceptuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki i kontrolować ruch ciasteczek poprzez ich akceptowanie lub odrzucenie. Oczywiście możesz uzyskać dostęp do stron internetowych Administratora bez instalowania plików cookies. Nastąpi to jednak kosztem jakości korzystania ze strony internetowej. TMPL zapisuje i korzysta z plików cookies za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez kontynuowanie przez Użytkownika korzystania ze Stron bez zmiany ustawień przeglądarki, której używa odwiedzając nasze strony Administratora, 

Ww. strona posiada narzędzie, które pozwala Ci zarządzać ciasteczkami. Aby go użyć, Twoja przeglądarka musi obsługiwać JavaScript. Jeżeli Twoja przeglądarka nie spełnia powyższego warunku, wciąż możesz przeglądać informacje o ciasteczkach, ale zarządzanie nimi może odbywać się jedynie ręcznie poprzez ustawienia przeglądarki.

 • Cofnięcie zgody na cookies

Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na korzystanie przez Stronę z plików cookies. Służy temu np. zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o tym jak dokonać rekonfiguracji ustawień urządzenia i przeglądarki dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Konkretna wyszukiwarka internetowa umożliwia także blokady działania cookies. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Polityki Prywatności. W każdej przeglądarce należy zrobić tą samą operacje wyłączenia cookies.

Administrator podajemy przekładowe, popularne wyszukiwarki, oraz podajemy link do instrukcji pokazującej jak dokonać zmiany ustawień plików cookie:

w przeglądarce Mozilla Firefox ™
https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

w przeglądarce Chrome™
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

w przeglądarce Opera ™
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

w przeglądarce Safari™
https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

11. PROFILOWANIE: W odniesieniu do Państwa danych osobowych, Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu RODO, z tym zastrzeżeniem, że:

 • Dane mogą być profilowane dla potrzeby dostarczania spersonalizowanych treści w Aplikacji, tj. realizacji funkcji Aplikacji polegającej na przedstawieniu oferty usług przewozu taksówką w jak największym stopniu odpowiadających Państwa preferencjom – dotyczy sytuacji wprowadzenia takiej funkcjonalności Aplikacji.
 • dane o sposobie korzystania z Aplikacji i usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji,
  a także dane kontaktowe mogą być wykorzystywane dla potrzeb wysyłania spersonalizowanych ofert

Takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji lub innej umowy
o usługę świadczoną drogą elektroniczną, stosownie do treści art. 22 ust. 1 lit a) RODO;

12. OCENA KIEROWCÓW: Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jeśli taka funkcjonalność zostanie uruchomiona, Użytkownik może wystawiać́ oceny kierowców i pojazdów. Jeżeli Użytkownik dokona oceny, zostanie ona powiązana z konkretnym przejazdem i uwzględniona w określeniu średniej oceny danego kierowcy oraz pojazdu. Dane osobowe Użytkownika nie zostaną̨ przekazane kierowcy. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się̨ na podstawie zgody Użytkownika na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą Użytkownik udziela, wystawiając ocenę̨.

13. WIADOMOŚCI SMS i MAIL: Administrator z dostawcami usług zawarł stosowne umowy
 o przetwarzaniu danych, które gwarantują, przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę usług wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w zw. z art. 28 RODO. Nasz uzasadniony interes w angażowaniu tych dostawców usług leży w profesjonalnej i rozsądnej organizacji tych procesów w optymalny ekonomicznie sposób.

14.  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: Facebook, Instagram, You tube

Jeśli korzystając z narzędzia Administratora (strony internetowej, portalu itp.) Użytkownik przejdzie do platformy technicznej mediów społecznościowych (np. konta Facebook lub Instagram Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ), Administrator zarejestruje Państwa Dane Osobowe dostępne, w tych mediach społecznościowych, a korzystanie z takich mediów społecznościowych oznacza, że wyraźnie zezwolili Państwo na przekazanie Danych Osobowych za pośrednictwem narzędzi tego medium społecznościowego.

Z serwisów mediów społecznościowych Użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, wyrażanie opinii). Media społecznościowe mają własną politykę prywatności, którą Użytkownik musi wziąć pod uwagę, jeżeli korzysta z takich mediów. Publikowanie treści w mediach społecznościowych może

mieć określone konsekwencje, w tym dla Użytkownika lub prywatności osób, których Dane Osobowe Państwo udostępniają, np. brak możliwości wycofania opublikowanej treści w krótkim

czasie. 

Podstawa prawna przetwarzania takich danych przez Administratora rożni się̨ w zależności od sposobu korzystania z funkcji profilu. Jeśli np. Użytkownik wyśle zapytanie dotyczące umowy, przetwarzanie danych jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO., przetwarzanie danych może odbywać́ się̨ na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli na przykład Użytkownik polubi komentarz/post, skomentuje go lub zamieści treści na profilu na Facebooku. 

Administrator informuje, że nie zna treści i zakresu przetwarzania danych Użytkownika przez danego usługodawcę̨. 

Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki sposób usługodawcy mediów społecznościowych wykorzystują dane statystyk pochodzące z wizyt na tych stronach, za zakres, w jakim działania na tych stronach są̨ przypisane poszczególnym użytkownikom, jak długo przechowywane są te dane oraz czy dane pochodzące z wizyty na tych stronach są przekazywane osobom trzecim.

§ 3. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych:

W celu realizacji i rozliczania usługi przewozu taksówką, Administrator będzie przekazywał Państwa dane, w tym dane osobowe następującym odbiorcom:

dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS, adresu odbioru), współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego), będą przekazywane kierowcom, którzy ubiegają się o dany kurs;

dane dotyczące lokalizacji (współrzędne GPS, adresu odbioru), współrzędne miejsca docelowego, a także dane dotyczące czasu podróży (np. czas odbioru i czas dotarcia do miejsca docelowego) oraz dane osobowe w postaci imienia oraz numeru telefonu będą przekazywane kierowcom, którzy przyjęli zamówienie usługi przewozu taksówką.

dane dotyczące marki, modelu i kolor samochodu, rok, numer wewnętrzny kierowcy i dane lokalizacji będą przekazywane klientom, którzy zamówili usługi przewozu osób taksówką

2. Administrator może korzystać również częściowo z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców systemów do marketingu i wysyłki wiadomości email, analizy ruchu w serwisach, analizy skuteczności kampanii marketingowych, wspierania funkcjonalności konta, firm windykacyjnych, dostawców usług płatniczych, firm kurierskich, poczty polskiej. Przekazanie danych może jednak służyć wyłącznie realizacji ich usługi. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się na podstawie pisemnych umów zawartych z Administratorem. 

3. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

7. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakimi jest dochodzenie roszczeń, Państwa dane osobowe w zakresie danych indentyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych mogą być przekazywane firmom windykacyjnych i innym podmiotom świadczącym usługi związane z windykacją roszczeń.

8. Państwa dane mogą być również przekazywane organom, które mogą ich żądać stosownie do przepisów prawa.

§ 4.  Przetwarzanie w Unii Europejskiej/ poza jej granicami / Europejskim Obszarem Gospodarczym

Dane przetwarzane przez Administratora zapisywane są na serwerach w „chmurze” u zewnętrznego dostawcy jak również na serwerze Administratora na terenie UE lub w infrastrukturze IT oraz urządzeniach (komputerach pracowników) w naszych lokalizacjach na terenie UE.

Administrator współpracuje z usługodawcami świadczącymi usługi informatyczne, którzy umożliwiają̨ Administratorowi działania w zakresie zamawiania przejazdów działania serwisowe i ulepszanie funkcji Administrator współpracuje z usługodawcami umożliwiającymi realizację płatności. 

Administrator przekazuje dane do biur terenowych i innych miejsc prowadzenia działalności wymienionych w CIDG, ponieważ tam również znajduje się infrastruktura IT Administratora.

Administrator nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim.

Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe  przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych lub przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów, w których zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności Administrator może przetwarzać Państwa dane . W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu realizacji usługi przy użyciu „vouchera”, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingu bezpośredniego Administratora, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, Administrator przechowuje podane dane osobowe przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

§ 6. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, kopiowania i modyfikowania 
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • w sytuacji, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy wniosek dotyczący realizacji przysługujących uprawnień dot. przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

§ 7. Dobrowolność przekazywania danych:

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

§ 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Jeśli jakiekolwiek działanie wykonywane przez Administratora wymaga wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator umożliwi wyrażenie lub odwołanie zgody przez Użytkownika.

2. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Administratora podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona, tj. poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. Ponadto Użytkownik może wycofać zgodę wysyłając do Administratora oświadczenie o wycofaniu zgody na adres mailowy Administratora pod adresem biuro@lider-taxi.pl albo pocztą na adres Grupa Lider Taxi Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach (32-322), ul. Wandy 16.

4. Odwołanie zgody i związane z nim zmiany obowiązują̨ tylko na przyszłość́ i zostaną̨ zrealizowane najpóźniej 48 godzin od chwili odwołania zgody. Szybsza realizacja tych zmian jest niemożliwa ze względów technicznych.

§ 9. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Podczas pobierania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji konta w Aplikacji, ich transmisja odbywa za pomocą szyfrowanego połączenia SSL.

§ 10. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: biuro@lider-taxi.pl lub pisemnie na adres Grupa Lider taxi sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (32-322), ul. Wandy 16. 

§ 11. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 1. Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2020 r.

 

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Grupa Lider Taxi Sp. z o. o. (zwanej dalej: „Aplikacją Mobilną”). oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług

§ 1 Definicje

1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Aplikacji Mobilnej oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług.

3. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie i serwis Grupa Lider Taxi Sp. z o. o. służące do zamawiania Usług przewozu osób i zawierania umów o przewóz osób przez Użytkowników, których Urządzenia mobilne posiadają możliwość łączenia się z Internetem.

4.  Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

5. Usługodawca – oznacza GRUPA LIDER TAXI SP. Z O. O.  z siedzibą w Katowicach (30-322), ul. Wandy 16, NIP:9542854105, REGON:525047140; e-mail: biuro@lider-taxi.pl , będącego jednocześnie właścicielem Aplikacji Mobilnej.

6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Pasażer – zalogowany i akceptujący poniższy regulamin użytkownik Aplikacji, który zamawia Usługę przewozu osób za pomocą Aplikacji Mobilnej lub Centrali, i który zawiera umowę przewozu osób. 

8. Kierowca – licencjonowany taksówkarz, który może przyjmować zlecenia na przewóz osób od Pasażera oraz wykonywać przewóz na mocy odrębnej umowy o współpracę z Grupa Lider Taxi Sp z o. o. .

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Aplikacji Mobilnej i usług oferowanych przez Grupa Lider Taxi Sp. z o. o.

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji Mobilnej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi/Pasażerowi bezpłatnie Aplikację Mobilną (kosztami objęte może być mobilne połączenie transmisji danych zgodnie z taryfa operatora sieci), przeznaczoną do pracy na urządzeniach mobilnych.
 3. Pasażer zamawia Usługę przewozu wypełniając dane w Aplikacji Mobilnej i akceptując przycisk ZAMÓW, co stanowi zawarcie umowy przewozu osób z Kierowcą.  
 4. Pasażer otrzymuje komunikat zwrotny po zaakceptowaniu zlecenia przez Kierowcę wraz z informacjami dotyczącymi aktualnej pozycji Kierowcy i danymi pozwalającymi na jego identyfikację (marka, model samochodu i nr boczny kierowcy ).
 5. Kierowca, który przyjął zamówioną usługę, w celu zawarcia umowy jest zobowiązany stawić się w lokalizacji wskazanej przez Pasażera. Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli, składanych przez Strony: zmówienie i przyjęcie zlecenia. 
 6. Pasażer zamawiający Usługę przez Centralę, podaje określone dane, aby zamówić taksówkę.

Umowa przewozu osób zostaje zawarta poprzez złożenie oświadczeń woli, składanych przez Strony: zmówienie i przyjęcie zlecenia.

7. Podczas zamawiana usługi przez Centralę, Pasażer otrzymuje informacje o czasie dojazdu pojazdu. Pasażer może ponownie zadzwonić na Centralę, wówczas otrzymuje automatyczną wiadomość o czasie dojazdu, modelu, marce pojazdu ewentualnie nr boczny kierowcy.

8. Umowa przewozu osób może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy Kierowcą a Pasażerem na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Usługi Lider Taxi  polegają wyłącznie na udostępnieniu funkcji Aplikacji Mobilnej, w ramach których następuje m.in. przekazanie Pasażerowi informacji o dostępnych Kierowcach gotowych świadczyć Usługę przewozu osób, a Kierowcy informacji o potrzebie uzyskania usługi przez Pasażera.

9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji Mobilnej to:

a) urządzenie wyposażone w system operacyjny Android w wersji co najmniej 4.0 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.google.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;

b) urządzenie wyposażone w system operacyjny iOS w wersji co najmniej 8.1 lub nowszej, aktywne konto użytkownika w serwisie www.appstore.com oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s.

w zależności od wyboru systemu, w którym będzie działać Aplikacja Mobilna, dokonanego przez Użytkownika.

c) aktywny numer telefonu komórkowego.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji Mobilnej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji Mobilnej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Aplikacji Mobilnej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Aplikacji Mobilnej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Po przesłaniu formularza Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu podany w formularzu, zawierającą kod lub dokonuje krótkiego połączenia na nasz stacjonarny numer telefonu w celu weryfikacji. Następnie Użytkownik wprowadza otrzymany kod do formularza rejestracyjnego i wybiera odpowiednie polecenie dostępne w formularzu, w celu dokonania Rejestracji.

3. W trakcie Rejestracji, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności.

§ 4 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Użytkownika;

b) Zapytanie o taxi/Zamówienie taksówki

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §3 Regulaminu.

5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z § 14 Regulaminu.

6. Usługa Zapytanie o taxi polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania zapytania o możliwość realizacji przewozu osób lub rzeczy przez Usługodawcę. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i przesyła do Usługodawcy dedykowany formularz, dostępny w Aplikacji Mobilnej.

7. Rezygnacja z usługi Zapytanie o taxi/Zamówienia taksówki możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

8. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Aplikacji Mobilnej lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

§ 5 Płatności

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej Użytkownik ma możliwość opłacenia zrealizowanej umowy przewozu, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Umowy przewozu zawierane są poza Aplikacją Mobilną.
 2. Grupa Lider taxi nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie i zamówienie taksówki przez Aplikację Mobilną lub Centralę.
 3. Na podstawie zawartej umowy przewozu osób, pomiędzy Pasażerem a Kierowcą następuje rozliczenie usługi w oparciu o wystawiony przez Kierowcę paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 4. W sytuacji, kiedy Pasażer z Usługodawcą ma podpisaną umowę w zakresie przejazdów bezgotówkowych, rozliczenie następuje w formie bezgotówkowej w oparciu o wystawiona fakturę VAT przez Usługodawcę wystawiona na koniec określonego okresu rozliczeniowego oznaczonego w umowie. 
 5. Użytkownik, w ramach Konta Użytkownika ma możliwość zdefiniowania karty płatniczej, podając informacje o karcie płatniczej w dedykowanym formularzu dostępnym w Koncie Użytkownika. Następnie Użytkownik może opłacić umowę przewozu, o której mowa w §5 ust. 1 Regulaminu przy użyciu karty płatniczej przypisanej do Konta Użytkownika.
 6. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy potwierdzenie jej dokonania, przesłane w formie wiadomości elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika.
 7. W przypadku, gdy Pasażer dysponuje voucherem kodem promocyjnym lub przyznano mu rabat, Kierowca nie pobiera należności od Pasażera bądź pobiera opłatę częściową zgodnie z przyjętymi ustaleniami rozliczeń za voucher lub zgodnie z udzielonym rabatem. 

§ 6 Reklamacje

 1. Lider Taxi i zapewnia jedynie dostęp do Aplikacji Mobilnej i usług świadczonych za pomocą Aplikacji Mobilnej. Lider Taxi nie świadczy Usług przewozu osób wykonywanych przez Kierowcę, w związku z tym odpowiedzialność z tego tytułu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, spoczywa na stronach umowy o Usługę przewozu osób.
 2. W przypadku zastrzeżeń́ Użytkownika w odniesieniu do usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w formie wskazanej w ust. 2 poniżej.
 3. Reklamacje Użytkownika mogą̨ być́ zgłaszane:
 • w formie wiadomości elektronicznej na adres: reklamacje@lider-txi.pl
 • w formie pisemnej, złożonej osobiście albo listownie na adres siedziby Lider Taxi.

  Reklamacja powinna zawierać́:

(a) dokładny opis zdarzenia, którego dotyczy;

(b) wskazanie zastrzeżeń́, co do usług oferowanych/wykonanych przez Lider Taxi ;

(c) wyraźne wskazanie roszczenia Użytkownika względem Lider Taxi.

3. Reklamacje są̨ rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż̇ 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Lider taxi.

4. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez list polecony albo wiadomość́ e-mail w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące usług przewozu świadczonych przez Kierowców, powinny być składane bezpośrednio Kierowcy lub za pośrednictwem Lider Taxi z zachowaniem procedury opisanej w § 6.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i Centralę opisany § 2 pkt. 5 i 6.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Centralę, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub zgłoszeni e tego faktu przez Centralę

4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną lub Centralę, jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeżeli Pasażer 5 krotnie rezygnuje z przejazdu po tym, jak Kierowca po akceptacji zlecenia Pasażera rozpoczął jego realizację albo Kierowca przerwał realizację zlecenia po bezskutecznym oczekiwaniu na Pasażera pod adresem początkowym, do którego została przez Pasażera zamówiona taksówka Usługodawca ma prawo do ograniczenia funkcji Aplikacji Mobilnej dla Pasażera i pracy Centrali  w zakresie możliwości zamawiania przejazdów lub zablokowania konta Pasażera.

§ 8.  Ogólne warunki korzystania z kodów promocyjnych.

 1. Kod Promocyjny uprawnia Pasażera do zniżkowego przejazdu taksówką.
 2. Pasażer zobowiązuje się pokryć koszty przejazdu wyświetlone na taksometrze pomniejszone o wartość przysługującej mu zniżki z Kodu Promocyjnego.  Jeżeli kwota wyświetlona na taksometrze będzie równa lub niższa od kwoty przysługującej Pasażerowi zniżki, to Usługa jest traktowana jako usługa bezpłatna, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej Pasażerowi zniżki zostaje utracona. 
 3. Nie jest możliwa zamian Kodu Promocyjnego na ekwiwalent pieniężny. 
 4. Kody Promocyjne obowiązuję do zamówień przez Aplikację Mobilną, należy je uzupełnić w Aplikacji Mobilnej przed zamówieniem taksówki. Kod Promocyjny weryfikowany jest przez Aplikację Mobilną i Pasażer informowany jest o jego ważności.
 5. Kod Promocyjny wykorzystany może być tylko raz. Niewykorzystany Kod Promocyjny w określonym terminie traci ważność. 
 6. Kod Porcyjny przypisany jest do określonego numeru telefonu i nie może być wykorzystany przez Pasażera na innym numerze telefonu.
 7. W ramach jednego przejazdu można skorzystać tylko z jednego Kodu Promocyjnego lub zniżki, lub kuponów czy innych rabatów wpływających na kwotę należną Kierowcy za przejazd.
 8. Kod Promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.
 9. Jeśli Kod Promocyjny zostanie użyty bez uprawnień lub z naruszeniem warunków niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo zablokować profil Pasażera i odmówić Pasażerowi dostępu do usług możliwych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy dotyczące wartości niewykorzystanych Kodów Promocyjnych.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia obowiązywania Kodów Promocyjnych z oferowanych form przejazdu.

§ 9. Ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia usług przez Aplikację Mobilną i Centralę

 1. Usługodawca będzie dbał o jakość świadczonych usług przez Aplikację Mobilną i Centralę, oraz jak najszybsze usuwanie ewentualnych awarii.
 2. Usługodawca zastrzega sobie do częściowego lub całkowitego zawieszenia dzielności serwisu i Centrali o czym Pasażerowie i Kierowcy zostaną powiadomieni stosownym komunikatem. 
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ulepszania i modyfikowania Aplikacji Mobilnej i Centrali bez uprzedniego informowania Pasażerów i Kierowców.

§ 10. System oceny Kierowców

 1. Pasażer jest zobowiązany do rzetelnej oceny usług świadczonych przez Kierowców, zarówno samego Kierowcy jak i pojazdu. 
 2. Pasażer zobowiązuje się do podawania wyłącznie prawdziwych informacji.
 3. Pasażer wyraża zgodę na publikowanie zanonimizowanych ocen w Aplikacji Mobilnej oraz na stronie internetowej usługodawcy.

§ 11. Zgubione lub pozostawiony w taksówce przedmioty

 1. Pasażer ma możliwość skontaktowania się z Kierowcą w przypadku zgubionego przedmiotu. Aby to zrobić, należy:
 • Zadzwonić na Centralę  
 • Określić z Historii przejazdów dane kursu
 • Dyspozytor połączy z Kierowcą lub określi czy przedmiot nie został oddany do Biura Lider Taxi i ustali sposób jego zwrotu.
 1. Po 14 dniach od przekazania przez Kierowcę przedmiotów pozostawionych w taksówce do biura Lider Taxi i nieodebranych Usługodawca może przekazać przedmioty do biura rzeczy znalezionych.
 2. Kierowcy są poinstruowani, aby zwrócić zgubiony przedmiot do biura Lider Taxi, a w przypadku dokumentów – na posterunek policji.
 3. Usługodawca dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać pozostawiony lub zagubiony w taksówce przedmiot, jednak Lider Taxi nie odpowiada za przedmioty pozostawione podczas przejazdów.
 4. Jeśli Pasażer napotka jakiekolwiek problemy lub potrzebuje dalszej pomocy, należy się skontaktować z Centralą.

§ 12. Przekazywanie informacji Pasażerom odnoście kursów

 1. Ze względu na Ochronę danych osobowych w sytuacji, jeśli Pasażer zwróci się o „Historię przejazdów” wówczas zostanie zweryfikowane z jakiego numeru wykonywane była Usługa Zapytanie o taxi/Zamówienia Taksówki i tylko osoba uprawniona, dysponująca tym numerem może otrzymać „Historię przejazdów”.
 2. W sytuacji, kiedy zapytania o przejazdy dokonuje ktokolwiek w imieniu pełnoletniego Pasażera, który zamawiał usługę u Usługodawcy, żadne informacje nie mogą zostać przekazane z uwagi na   Ochronę danych osobowych.
 3. Informacje dotyczące kursów, przejazdów itp. mogą zostać przekazane właściwym Organom lub opiekunom prawnym Pasażerów na podstawie przepisów prawa.

§ 13. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Pasażera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Pasażera są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pasażera przez Grupe Lider Taxi Sp. o. o. znajdują się w Polityce prywatności i cookes.

§ 14. Rozwiązanie umowy

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

§ 15. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Aplikacji Mobilnej.

2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.

5. Pasażer ma prawo do pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do zmian wprowadzonych w regulaminie w terminie 7 dni od daty jego publikacji. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji Mobilnej  przez Pasażera, zaś brak zgłoszenia sprzeciwu skutkuje wejściem w życie zmian regulaminu po upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2020 r.